uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis

uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis
uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Sandariame uždarame apvalkale esanti radioaktyvioji medžiaga, išskyrus branduolinį kurą. atitikmenys: angl. sealed source of ionising radiation vok. umschlossene Quelle der ionisierenden Strahlung rus. закрытый источник ионизирующего излучения ryšiai: susijęs terminasjonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis šaltinis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, hermetizuotas kapsulėje arba apvalkale, kuris, tinkamai naudojamas, apsaugo žmogų nuo tiesioginio kontakto su radioaktyviosiomis medžiagomis… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įrenginys ar radioaktyvioji medžiaga, kuri sukelia jonizuojančiąją spinduliuotę arba išmeta radionuklidus, kai spinduliuotės intensyvumas viršija nustatytą lygį. Jonizuojančiosios… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • bešeimininkis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, kurio aktyvumo lygis jo nustatymo metu yra didesnis už teisės aktuose nustatytus nereguliuojamosios veiklos kriterijus, tačiau kuris nėra… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • uždarasis radioaktyviųjų atliekų šaltinis — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Kietos būsenos ir hermetizuotas kapsulėje arba apvalkale jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, išskyrus reaktoriaus kuro elementus. nuoroda http://www3.lrs.lt/cgi… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gavėjas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, kuriam paskirtas vežti uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis. ryšiai: susijęs terminas – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio tiekėjas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, tiekiantis ar padedantis gauti uždarąjį jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį. ryšiai: susijęs terminas – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis susijęs… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių siuntos pasas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo išduotas dokumentas, kuriame pateiktos siunčiamų saugoti panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių charakteristikos. nuoroda http://www3.lrs …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • uždarasis spinduliuotės šaltinis — statusas T sritis fizika apibrėžtis Sandariame uždarame apvalkale esanti radioaktyvioji medžiaga. Uždarojo šaltinio apvalkalas turi būti tvirtas, kad išliktų sandarus naudojimo ir dėvėjimosi sąlygomis, kurioms šaltinis buvo suprojektuotas, taip… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • closed ionizing radiation source — uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, hermetizuotas kapsulėje arba apvalkale, kuris, tinkamai naudojamas, apsaugo žmogų nuo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • закрытый источник ионизирующего излучения — uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, hermetizuotas kapsulėje arba apvalkale, kuris, tinkamai naudojamas, apsaugo žmogų nuo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”